Wat doe ik?


Gel­nagels


Gel­nagels zijn gemaakt van een flex­i­bele gel laag, die per laag wordt opge­bouwd en uit­ge­hard onder een uv-​lamp. Er zijn ver­schil­lende kleuren van gel, of wel kies je voor de ‘French man­i­cure’ deze is opge­bouwd met een roze of een naturel gel die afgew­erkt word met een witte tip, of voor leuke kleurt­jes door mid­del van kleurgels. Wan­neer je leuke effecten wilt creëren kan je nailart toepassen , bloem­p­jes, ster­ret­jes, stick­ers, air­brush, glitters,….allerhande ver­sierin­gen op je gelnagel.

Wan­neer je nagels niet lang genoeg zijn wordt gebruik gemaakt van een tip of sjabloon die de nagel ver­lengt tot de gewenst lengte.

Het is bij gel van belang om na 3 a 4 weken een nabehan­del­ing te doen zodat uw kun­st­nagels in goede con­di­tie bli­jven, want uw natu­urlijke nagel groeit onder de tips mee.

Maak ook steeds gebruik van een goede ver­zor­gende nagel­riemolie, zo bli­jft alles soe­pel en ook je eigen nagel en nagel­riem wor­den hier­bij gevoed.Bij een nabehan­del­ing wordt 23 van de gel afgevi­jld en word er weer een nieuwe gel laag opgebouwd.


Gelpol­ish


Wil jij je eigen nagels tot leven bren­gen? Neem dan Gel Pol­ish! Dit is dé trend van het moment! Met enkele lagen dunne Gel Pol­ish, ver­ste­vi­gen wij je eigen nagels.
Door het na 3 weken op te vullen laat je je eigen nagels ver­ste­vigd lang groeien, met een gel­coat­ing. Heb je breek­bare, slappe of snel scheurende nagels die niet mooi willen groeien? Dan is dit dé uitkomst voor jou! Bij
Ook hebben wij ver­schil­lende mooie kleuren Gel Pol­ish. Je hoeft je nagels niet te lakken aangezien de kleur van de Gel Pol­ish tot 3 weken mooi sterk bli­jft, met een mooie glans!
Mag­netic Gel Pol­ish zorgt voor prachtige ver­zorgde nagels en voe­len heer­lijk aan. Ook voor de voeten hebben wij een gel­coat­ing, zomer voor de deur?, of een vakantie gep­land?, met Gel Pol­ish zor­gen wij voor jouw mooie stral­ende en ver­zorgde voeten. Ook french man­i­cure is mogelijk op je voeten!
Je eigen nagels ver­ste­vigd laten groeien met een dun laagje gel, je nagels scheuren niet en groeien mooi lang, dat wilt toch iedereen!

.

Joomla tem­plates by Joomlashine